Curriculum Vitae -CV

Contact:

Mail: anitahillestad at gmail.com

Nett: anitahillestad.com

YouTube - kanal: Anita Hillestad

Separatutstillinger - et utvalg:

2017: Karlsøyfestivalen- Land art- The Pink and other stories

2016: IKM, Interkulturellt museum - Mixed media- installasjoner, performances, foto, video mm.

Tema: Gentrifisering.

2011: Myymala 2. You are either with us or you are with the tourists. Finland/Helsinki - Mixed

media- installasjoner, performances, foto, video med gjestekunstner mm.

2011: Norway fest ved Cultural Politique. Gdansk- Polen - Video.

2011: Akershus Kunstsenter. Kunstvisitten. Hjem kjære hjem! - Foto.

2009: IKM, Interkulturellt Museum. Prosjektvisning. Vi er alle Mangfoldet ved konseptet Hobby

Kunst: Rachel Dagnall og Anita Hillestad. Relasjonelt prosjekt vist ved foto, video og skulptur.

2008: Arendal kunstforening. ‘Et Dukkehus’. Med inviterte gjestekunstnere og filmskapere.

Relasjonell metode m. foto, video og installasjon.

2008: Oslo Museum (Om;) ved IKM (Interkulturelt Museum), Bymuseet og Teatermuseet.
Fra øst til vest (med stopp midt i mellom) (OverlevelsesStrategene- OS)

2008: Norsk Folke Museum. ‘Hva har du på hodet ditt? Om hijab og andre hodeplagg’.
Med inviterte gjestekunstnere. Foto, video, tekstil og installasjon.

2006: Galleri 69: ‘About claiming some space’. Video, foto, tekst, lyd og installasjon. (- OS)

2006: ‘Mamadada Loveboat’. 10 års jubileum for OS på MS Innvik, Teaterbåten. (OS)

The art show:

2018: The art show Karlsøy: Land art, Do art og performance i Karlsøy kirke

2018: Medlemsutstillingen-Nesodden kunstforening- Do-Art.

2018: Galleri Vanntårnet – Nesodden- Anita Hillestad- i samarbeide med Espen Sørli og Inari

Virmakoski. The art show-1.

Utvalgte gruppeutstillinger:

2019: IKM (Interkulturelt museum) Karnevalet

2019: Cyan folio. Nordic Light fotofestival og Hennie Onstad kunstsenter. Foto og

portofolio.

2016: Galleri Vanntårnet. Vannveier. Video.

2015: Galleri 69 jubileumsutstilling

2015: Hausmanias jubileumsutstilling - Podium

2014: Østlandsutstillingen 2014 – Portrettserie - dokumentar -Brakkebygrenda.

2012: The watertower art festival. Sofia. Bulgaria- ‘Den hvite kaninens fetter.’

2011: Akershus Kunstforening. 12 hour exhibition. Kjempeskulpturer i det offentlige rom.
‘Den hvite kaninens fetter.’

2011: DOGA - Norsk arkitektur og design senter. Podium - Oslo. Galleri (V)juro Warzsawa.

Super City Bros, utstiller og prosjektkordinator, Streetart. Polsk-Norsk samarbeid.

2011: Serbia/Beograd. Artist talk og utstilling med performance etter invitasjon fra Vladan

Jeremic og Rena Raedle.

2010: Trøndelag senter for Samtidskunst. Reality Check. Kurator: Madeleine Park.

2009: Stedspesifik kunst, Trondheim. Dante, migrant reading of a Comedy. Installasjon i tårnet til

Vår Frues kirke. Video, dans og tekstil. Panter Tanter produksjoner.

2009: Om; Bymuseet. Hijab og hodeplagg - med rett til velge. Video og fotografi.

2007: Østlandsutstillingen 2007. Galleri Lyskassa med inviterte kunstnere. (OS)

2007-2006: Museum for Samtidskunst/ Nasjonalmuseet for kunst, design og arkitektur:

‘Fantastisk politikk, kunst i turbulente tider’. Relasjonellt og dialogisk kunstprosjekt. Kunst i det

offentlige rom. (OS)

2006: Nasjonalmuseet for kunst, design og arkitektur: Vandreutstilling: ’Hardcore Soft’
v. kurator Clare Thornton. Tekstil, fotografi og video.

2006: IKM: ‘Wherever I lay my hat’. Gruppeutstilling. Video. (OS)

Kunstprosjekt/Utsmyking:

2019: The (Gentrification) Blub Fasade- IKM.

2019: The pink. Boats. Karlsøy. Kommende.

2013: Oslo - veggmaleri-utested- historiebasert-kvinnehistorie. Fine art. Kordinator.

2012: Oslo – Hausmansgate 42. Slideshow på husfasade. Temporært.

2011: Palma, Mallorca- vegger- grafitti-murals- i samarbeid. Super City Bros. Kordinator.

2011: Oslo- Klosterenga Parsellhage ved Ola Misztur/Super City Bros. Workshop og veggmaleri,

sted og historie basert. Super City Bros. Kordinering og dokumentasjon.

2010: Fasade på Grønland. Privat oppdragsgiver. Super City Bros. Kordinator og dokumentasjon.

2010: The White Rabbit /skulptur. Bybanen i Bergen. Anita Hillestad og Rachel Dagnall. I

samarbeid med KORO og Bybanens kunstutvalg i Bergen.

2009: Oslo. The White Rabbit. Installasjonerperformances og folie/fotografi. Mixed media. Anita

Hillestad og Rachel Dagnall. I samarbeid med Oslo Open, Oslo Sporveier og KORO.

Kurator og prosjektkordinator:

2019: Støy! Jubilum. Karlsøy.

2013- 2012: Fine art – utstilling – prosjekt – videoer- foredrag – Kvinner og grafitti. Fine (I had to

pay a fine).

2012: Kurator for og utstiller ved (Bruddstykker av) Revolution - Globaliseringskonferansen 2012.

2012: Støy! Del 1- Karlsøya/Troms. Produsent, kurator og utstiller ved Land art og street art

prosjektet Støy!

2012: Podium - Hausmaniafestivalen 2012: Produsent, kurator og utstiller.

2012: Snø og is skulpturfestival. Offentlig rom. Del 2: Nedfryste fotografier og gateinstallasjoner.

Iniativtaker, utstiller og produsent.

2011: Kordinator for de norske prosjektene i det polsk - norske grafittisamarbeidet Super City

Bros.

2011: Critical Politique. Gdansk. Polen. Kurator for norsk, politisk videokunst. Vist i Gdansk

under festivalen Norway fest.

2010: Podium. Squatters like us. - kurator, utstiller- kunst av nåværende og tidligere hus og land

okkupanter.

2010: Podium, Oslo. Med Salt til maten. Hausmania 10 år. Prosjektkordinator og utstiller.

2009: Galleri BOA, Brød for kunsten. Prosjektgruppe og utstiller. Video/mixed media.

2008- 2002: Prosjektkordinator for OS konseptet Mamadada – eksperimentellt festivalkonsept.

Stipender/støtte:

2019: Norsk kulturråd For Støy! Jubileum. Karlsøy.

2019: Regionale Prosjektmidler for visuell kunst. For Støy! Jubileum. Karlsøy.

2015: Billedkunstnernes Vederlagsfond - IKM

2014: Fritt ord. Produksjonsstøtte- dokumentar om Brakkebygrenda.

2012: Oslo kommune – til (Bruddstykker av) Revolution

2012: Norsk kulturråd. Prosjekt tilknyttet utstilling. Støy! Karlsøya 2012.

2012: Kunstløftet. Fine art. Kvinner og grafitti.

2011: Norsk - Finsk kulturfond og Sparbanksstiftelsen Tre Smeder for ‘You are either with us

or with the tourists’ Galleri Myymälä, Helsinki.

2011: Kunstløftet x 2/ Norsk Kulturråd. Barn og unge og Billedkunst for Super City Bros.

2010/2009: Statens utstillingsstipend til Squatters like us på Podium i Oslo

2009: Norsk kulturråd, Prosjektstøtte til The White Rabbit

2009: KORO, The White Rabbit

2009: Oslo Kommune, Kulturetaten. Løpende kunst og kulturtiltak. The White Rabbit

2009: NBK, BOA Brød for kunsten. Prosjektgruppesøknad

2008: Prosjektstøtte, Vederlagsfondet. NBK (OS) Fra Øst til Vest med stopp…

2008: Fritt ord. Støtte til Kontur #14

2008: Oslo kommune, Bydel gamle Oslo for Hobbykunst.

2007: Statens utstillingsstipend, Norsk kulturråd. Et dukkehus.

2007: Prosjektstøtte, Norsk Kulturråd (OS) Fra Øst til Vest med stopp…

2007: Norsk teaterråd. Svanevall. Kunst i det offentlige rom.

2007: Utstillingsstipend, Norsk Kulturråd.(OS) Natt og dag på Bankplassen. …

2007: Kulturelle endringsprosesser, utstillingsstøtte, fra Norsk kulturråd. (OS) Fra Øst til Vest

med stopp…

Innkjøpt av:

2014: Buskerud Kunstnersenter – Pilotgalleriet - Fotoserie

2012: Akershus kunsnersenter- Fotografi

2011: Bergen kommune – skulptur

Korokonsulent/Oppdrag:

2014 - 2012: Kulturfabrikken – Kulturhus- Sortland

2013- 2011: Rønningjordet barnehage

2012 - 2010: Trønderhallen, Levanger

Publikasjoner - utgivelser – kataloger:

2017: A tribute to Kathy Acker- fotgrafi. Fanzine

2016: Gentrifiseringskrefter i omløp. Katalog/bok til utstilling på IKM

2014: FUP- Females under pressure VOL II. Redaksjon, foto og tekst. Fanzine om kvinnelige

grafittimalere.

2013: FUP- Females under pressure VOL 1. Redaksjon, foto og tekst. Fanzine om kvinnelige

grafittimalere.

2012: Farlig feminin – fotograf for RadioOrakels jubileumsbok.

2012: Rom for kunst. Jubileumsbok. En rekke fotografier fra freelancing for Kulturbyrådet Mesen.

2011: Super City Bros katalog. Foto og tekst. Grafittismarbeid, Norge - Polen.

2011: Geriljabrodderi. Tekst og fotobidrag.

2011: Katalog til Hjem kjære hjem. Squatters. Akershus kunstsenter.

2009: Medforfatter og fotograf til boka Hodeplagg. Oslo, Enter forlag.

2008: Medredaktør for Kontur #14 ‘Hva slags by ønsker vi oss’ Et nummer dedikert

OverlevelsesStrategene og kunstneres definisjoner av byen Oslo. KonturMedia

2007: Fotoessay fra sultestreiken til de afghanske flyktningene, i Kontur #13 ‘Minoritet og nasjon’

Oslo: KonturMedia, MiFA og Culcom.

2008 - 2005: Fast bidragsyter, fotografi, til det politiske tidskriftet Gnisten.

2007 - Forsidefotograf til tidskriftet Frivillig.

Annet:

2013- 2010: KORO konsulent

2013- 2010: Kulturbyrådet Mesen. Fotograf.

2013- 2010: Moods reasearch. Videoklipper.

2013- 2006: Freelancer med oppdrag for skuespillere, andre kunstnere, musikere - med foto,

video og videoklipping.

2012 - 2008: Fast ansatt ved Nfi, Norsk filminsitutt, 50 %. Og Museumsguide i Filmhistorie.

Medlem av BOA/NBK